Fjerning av taksameterkrav er godt nytt for drosjekundene

Samferdselsdepartementet foreslår å fjerne kravet om taksameter i alle drosjer. I stedet skal drosjeaktørene også kunne ta i bruk digitale løsninger, som blant annet apper. Endringen vil sikre kundene større trygghet og valgfrihet, samtidig som det legges til rette for god konkurranse i drosjemarkedet, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sendte i høst ut et felles høringsnotat om forslag til ny forskrift om kontrollutrustning i drosjer. Kontrollutrustning vil si digitale løsninger som kan brukes sammen med eller som alternativ til tradisjonelle taksametre.

Blant annet foreslår departementene å fjerne kravet om at alle drosjer skal ha taksameter, og det åpnes opp for både alternativer til og supplement til dagens taksameter. Forslaget er en oppfølging av drosjereformen, som trådte i kraft i november 2020.

Konkurransetilsynet mener at et rammeverk som åpner for alternativ kontrollutrustning er viktig for å nå målsettingene med drosjereformen.

-Kjøp og bruk av taksameter har vært en betydelig kostnad for drosjeeiere. Å tillate alternative kontrollutrustninger vil gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i drosjemarkedet. Dette vil bidra til å legge til rette for økt konkurranse i markedet, noe som vil kunne komme drosjekundene til gode i form av for eksempel større grad av valgfrihet og lavere priser, sier Line Halvorsen Hamre, seniorrådgiver i Konkurransetilsynets avdeling for finans og kommunikasjon.

Forslaget som er sendt på høring vil også bidra til å gjøre det tryggere for passasjerene ved at man oppnår sikker identifisering av sjåførene. I tillegg vil de foreslåtte løsningene bidra til å sikre en ryddig bransje og god konkurranse. Blant annet vil det bli vanskeligere for aktørene å jukse med innbetaling av skatter og avgifter eller lønns- og arbeidsvilkår.

-I dag er det dyrt å ta drosje i Norge. Mer fleksible løsninger kan bidra til lavere priser og mer forutsigbarhet for kundene. Blant annet vil det bli lettere å forhåndsbestille turer, slik at man i større grad slipper å praie drosjer på gaten. En rekke aktører tilbyr allerede i dag digitale bestillingsløsninger, noe som gjør det lettere for kundene å vite hva drosjeturen koster før de setter seg inn i drosjen. At det åpnes opp for større grad av innovasjon og nye løsninger knyttet til kontrollutrustninger, er utelukkende til drosjekundenes beste, og sikrer riktig pris til kundene, riktig skatterapportering og sikkerhet for kunder og sjåførene, sier Line Halvorsen Hamre.

Du kan lese hele høringssvaret her>>

32367
Bilde av innsiden av en drosjebil.
35826
Line Halvorsen Hamre, Konkurransetilsynet
Line Halvorsen Hamre, Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47667777