Alternativ til taksameter bør på plass

Utsettelsen av endringen i drosjereguleringen må brukes til å få på plass et alternativ til taksameter, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar til Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet foreslår å utsette iverksettelsen av endringer i drosjereguleringen. Konkurransetilsynet er i sitt høringssvar positiv til at utsettelsen ikke er lengre enn fire måneder.

Forslaget innebærer å endre tidspunktet for iverksettelse av endringer i drosjereguleringen fra 1. juli 2020 til 1. november 2020. Bakgrunnen er ifølge Samferdselsdepartementet den krevende situasjonen korona-pandemien har ført til for drosjenæringen.

Konkurransetilsynet mener dagens krav til taksameter utgjør en betydelig etableringshindring i drosjemarkedet. Dette går utover tilbudet til passasjerene, med blant annet vanskelig tilgjengelig prisinformasjon.

– Tilsynet mener det er greit med en kort utsettelse av dereguleringen, men tiden frem til november bør brukes godt for å få på plass et rammeverk som åpner for et alternativ til taksameter. Det vil være avgjørende for å få til en velfungerende dereguleringen av drosjenæringen, sier fungerende avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Elisabeth Steckmest.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

612
Portrettbilde av Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.
Fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Steckmest

Pressetelefon: 47 66 77 77