Årets beste masteroppgaver

Ina Brekke og Alida Masvie Hovland er tildelt Konkurransetilsynets pris for årets beste masteroppgave i henholdsvis konkurranseøkonomi og konkurranserett.

Det var en rekke utredninger av svært god kvalitet som ble vurdert til Konkurransetilsynets pris for beste masterutredning i konkurranseøkonomi og konkurranserett. Oppgavene i begge kategoriene var innenfor et vidt spenn av problemstillinger.

Velskrevet oppgave i konkurranseøkonomi
Ina Brekke sin oppgave, “Effekten av prisparitetsklausuler på investeringer”, er skrevet ved Universitetet i Bergen. Innenfor konkurranseøkonomi har Komitéen bestått av professor Øystein Foros og sjeføkonom Jan Yngve Sand. De vektlegger i sin begrunnelse at oppgaven er velskrevet og strukturert. Komitéen mener at Ina Brekke har gjort en utmerket og beskrivende vurdering av hvilke effekter prisparitetsklausuler har på innovasjon investeringer i digitale plattformmarkeder.

– Virkningen av prisparitetsklausuler benyttet av digitale plattformer som Apple, Amazon, Booking.com med flere har vært viet stor fagøkonomisk oppmerksomhet de senere årene. Videre har dette vært tema i en rekke store saker hos konkurransemyndighetene både i Europa og USA. Bekymringen er at prisparitet begrenser konkurransen gjennom økte priser og avgifter. Samtidig trekkes ofte investeringer og innovasjon frem som argumenter for positive effekter av klausulene, og dette belyser Brekke på en fin måte i sin oppgave, sier Jan Yngve Sand, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Ina Brekke synes det er veldig stas og hyggelig å få anerkjennelse for oppgaven hun har skrevet.

– Jeg hadde et internship i Konkurransetilsynet i 2020, og det var et naturlig valg for meg å fordype meg innenfor konkurranseøkonomi, et felt jeg syns er veldig spennende. Det skal også sies at oppgaven ikke hadde vært den samme uten min veileder, Bjørn Olav Johansen, som ga god veiledning og innspill gjennom hele skriveprosessen, sier Ina Brekke.

Solid avhandling i konkurranserett
Alida Masvie Hovland har skrevet sin oppgave ved Universitetet i Oslo, og den har tittelen “Forholdet mellom selskapers opplysningsplikt etter konkurranseloven § 24 og selvinkrimineringsvernet. – Begrenser selvinkrimineringsvernet selskapers opplysningsplikt til Konkurransetilsynet?”

Komiteen som har vurdert oppgavene innenfor konkurranserett har vært professor Eirik Østerud (UiO) og juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad. Komitéen fremhever særlig hvordan Hovland analytisk identifiserer og drøfter ulike problemstillinger som oppstår i krysningspunkter mellom selvinkrimineringsvern og Konkurransetilsynets opplysningskrav og saksbehandling.

– Alida Masvie Hovland behandler et krevende tema i skjæringspunktet mellom blant annet norsk spesiell forvaltningsrett, menneskerettigheter og EU-/EØS-rett. Den velskrevne besvarelsen er både problematiserende, analytisk og metodisk bevisst, sier Karin Stakkestad Laastad som er juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Hovland på sin side synes det er stas å motta en slik pris.

– Det er utrolig hyggelig å få anerkjennelse for det arbeidet jeg har lagt ned i masteroppgaven min, men det er særlig stas fordi det betyr at det er andre enn meg som lurer på og har interesse av hvor grensen mellom selskapers lovpålagte opplysningsplikt til Konkurransetilsynet og selvinkrimineringsvernet går, sier Alida Masive Hovland.

Om prisen
Hvert år siden 2004 har Konkurransetilsynet delt ut en pris til beste masteroppgave innenfor de to fagområdene konkurranseøkonomi og konkurranserett. Prisen er i år på 25000 kroner. Formålet med konkurransen er å øke studentene sin interesse for konkurransepolitikk og utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

Se liste over oppgaver og tidligere vinnere >>

35727
Ina Brekke
Ina Brekke
35729
Alida Masvie Hovland.
Alida Masvie Hovland.