Prisvinnere studieåret 2020-2021

Konkurranserett: Alida Masvie Hovland med oppgaven
“Forholdet mellom selskapers opplysningsplikt etter konkurranseloven § 24 og selvinkrimineringsvernet. – Begrenser selvinkrimineringsvernet selskapers opplysningsplikt til Konkurransetilsynet?”

Konkurranseøkonomi: Ina Brekke med oppgaven
“Effekten av prisparitetsklausuler på investeringer”

 

Prisvinnere studieåret 2019-2020

Konkurranserett: Emily Andersen med oppgaven
“The Role of Consumer Welfare in EU Competition Policy: How Understanding the Priority Conferred Upon Competition Policy Objectives May Shed Light on Modern Day Inconsistencies”

Konkurranseøkonomi: Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie med oppgaven
“Consequences of Competition and Proximity on the Stability in Banking”

 

Prisvinnere studieåret 2018–2019

Konkurranserett: Ida Heldal, med oppgaven
“Fallittbedriftforsvaret ved foretakssammenslutninger”.

Konkurranseøkonomi: Johanne Butenschøn med oppgaven
“The Evolution of Firms’ Market Power in Norway”.

 

Prisvinnere studieåret 2017–2018

Konkurranserett: Vilde Hordnes Bergset med oppgaven
The Akzo presumption; rebuttable in theory, but conclusive in practice?”

Konkurranseøkonomi: Sjur Evebø Haug med oppgaven
Kan konkurransehemmande fusjoner føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar?”

 

Prisvinnere studieåret 2016–2017

Konkurranserett: Eivind Krohg med oppgaven
“Avhjelpende tiltak mot konkurranseskade ved foretakssammenslutning”

Konkurranseøkonomi: Nora Svarstad Ytreberg med oppgaven
Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market

 

Prisvinnere studieåret 2015–2016

Konkurranserett: Thale Kristine Thuen-Paulsen med oppgaven
Most Favoured Nation-Clauses: A Comparison and an Examination of the Adequacy of the Diverging Approaches taken to MFN-Clauses Across Europe in Online Two-Sided Markets

Konkurranseøkonomi: Jens Petter Grini Pedersen med oppgaven
Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres

 

Prisvinnere studieåret 2014–2015

Konkurranseøkonomi: Håvard Mork Sandvik med oppgaven
Ekslusivavtalar og investering

Konkurranserett: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering

 

Prisvinnere studieåret 2013–2014

Konkurranserett: Oddbjørn Aarestrup Aasness med oppgaven
Reverse payment settlements og formålsalternativet i TEUV art. 101(1)”

Konkurranseøkonomi: Gry Høyheim med oppgaven
“Bankregulering og konkurranse – en teoretisk analyse”

 

Prisvinnere studieåret 2012–2013

Konkurranserett: Håvard Omberg med oppgaven
Konkurransebegrensende formål og virkning i europeisk konkurranserett

Konkurranseøkonomi: Eivind Bøe og Trygve Kiær med oppgaven
En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet”

 

Prisvinnere studieåret 2011–2012

Konkurranserett: Maria Esbensen med oppgaven
Positive effects on competition and Article 101 TFEU

Konkurranseøkonomi: Simen Aardal Ulsaker med oppgaven
Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder

 

Prisvinnere studieåret 2010–2011

Konkurranserett: Heidi Jorkjend med oppgaven
Margin Squeeze in the EU

Konkurranseøkonomi: Jesper Meyer Hatletveit og Ole-Jakob Smørdal Lillestøl med oppgaven
Mergers in Two-Sided Media Markets: Pricing- and Welfare Implications

 

Prisvinnere studieåret 2009–2010

Konkurranserett: Silje Bragstad med oppgaven
Den konkurranserettslige tilnærmingen til minoritetserverv”

Konkurranseøkonomi: Eirik Lothe Hess med oppgaven
Betalingskortsystem og formidlingsgebyr”

 

Prisvinnere studieåret 2008–2009

Konkurranserett: Ingvild Myrold med oppgaven
Ekskluderende lojalitetsrabatter og misbrukskriteriet i konkurranseloven

Konkurranseøkonomi: Karoline Flåten og Ellen M. Burud med oppgaven
The economic impacts of compatibility standards – The case of Office Open XML

 

Prisvinnere studieåret 2007–2008

Konkurranserett: Inger Helene Sætre med oppgaven
Forbudet mot urimelig høye priser i konkurranseloven § 11 bokstav a

Konkurranseøkonomi: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering

 

Prisvinnere studieåret 2006–2007

Konkurranserett: Marianne Nergaard Magnus med oppgaven
Konkurransemyndighetenes påleggskompetanse etter konkurranseloven og EØS-avtalen

Konkurranseøkonomi: Bjørn Olav Johansen med oppgaven
The Effects of Buyer Power on Long-term Welfare

 

Prisvinnere studieåret 2005–2006

Konkurranserett: Magnus Aarø med oppgaven
Konkurranserettens doktrine om aksessoriske begrensninger

Konkurranseøkonomi: Kari Margrethe Fløtre med oppgaven
Priser og kontrakter fra ulike kraftleverandører

 

Prisvinnere studieåret 2004–2005

Konkurranserett: Janicke Wiggen med oppgaven
Skillet mellom teknologioverføring og produktoverdragelse

Konkurranseøkonomi: Øyvind Thomassen med oppgaven
An Analysis of Automobile Demand

Ikon for

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no