Prisvinner studieåret 2022-2023

Konkurranserett: Øyvind Villanger med oppgaven «Forholdet mellom art. 102 TEUV og Digital Markets Act – Om hvordan Digital Markets Act supplerer forbudet mot misbruk av dominans i art. 102 TEUV» (pdf)

Konkurranseøkonomi: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering.

 

Prisvinnere studieåret 2021-2022

Konkurranserett: Håvard Henriksen med oppgaven «Bærekraft i konkurranseloven § 10 tredje ledd» (pdf)

Konkurranseøkonomi: Aleksander Østrem med oppgaven «Elektronikkprodusenters kontrakter i reparasjonsmarkedet – virkninger på samfunnsøkonomisk effektivitet» (pdf)

 

Prisvinnere studieåret 2020-2021

Konkurranserett: Alida Masvie Hovland med oppgaven
“Forholdet mellom selskapers opplysningsplikt etter konkurranseloven § 24 og selvinkrimineringsvernet. – Begrenser selvinkrimineringsvernet selskapers opplysningsplikt til Konkurransetilsynet?”

Konkurranseøkonomi: Ina Brekke med oppgaven
«Effekten av prisparitetsklausuler på investeringer»

 

Prisvinnere studieåret 2019-2020

Konkurranserett: Emily Andersen med oppgaven
«The Role of Consumer Welfare in EU Competition Policy: How Understanding the Priority Conferred Upon Competition Policy Objectives May Shed Light on Modern Day Inconsistencies»

Konkurranseøkonomi: Oda Haagensen og Ragnhild Sørlie med oppgaven
“Consequences of Competition and Proximity on the Stability in Banking”

 

Prisvinnere studieåret 2018–2019

Konkurranserett: Ida Heldal, med oppgaven
“Fallittbedriftforsvaret ved foretakssammenslutninger”.

Konkurranseøkonomi: Johanne Butenschøn med oppgaven
“The Evolution of Firms’ Market Power in Norway”.

 

Prisvinnere studieåret 2017–2018

Konkurranserett: Vilde Hordnes Bergset med oppgaven
«The Akzo presumption; rebuttable in theory, but conclusive in practice?»

Konkurranseøkonomi: Sjur Evebø Haug med oppgaven
«Kan konkurransehemmande fusjoner føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar

 

Prisvinnere studieåret 2016–2017

Konkurranserett: Eivind Krohg med oppgaven
«Avhjelpende tiltak mot konkurranseskade ved foretakssammenslutning»

Konkurranseøkonomi: Nora Svarstad Ytreberg med oppgaven
«Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market»

 

Prisvinnere studieåret 2015–2016

Konkurranserett: Thale Kristine Thuen-Paulsen med oppgaven
«Most Favoured Nation-Clauses: A Comparison and an Examination of the Adequacy of the Diverging Approaches taken to MFN-Clauses Across Europe in Online Two-Sided Markets»

Konkurranseøkonomi: Jens Petter Grini Pedersen med oppgaven
«Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres»

 

Prisvinnere studieåret 2014–2015

Konkurranseøkonomi: Håvard Mork Sandvik med oppgaven
«Ekslusivavtalar og investering»

Konkurranserett: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering

 

Prisvinnere studieåret 2013–2014

Konkurranserett: Oddbjørn Aarestrup Aasness med oppgaven
«Reverse payment settlements og formålsalternativet i TEUV art. 101(1)»

Konkurranseøkonomi: Gry Høyheim med oppgaven
«Bankregulering og konkurranse – en teoretisk analyse»

 

Prisvinnere studieåret 2012–2013

Konkurranserett: Håvard Omberg med oppgaven
«Konkurransebegrensende formål og virkning i europeisk konkurranserett»

Konkurranseøkonomi: Eivind Bøe og Trygve Kiær med oppgaven
«En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet»

 

Prisvinnere studieåret 2011–2012

Konkurranserett: Maria Esbensen med oppgaven
«Positive effects on competition and Article 101 TFEU»

Konkurranseøkonomi: Simen Aardal Ulsaker med oppgaven
«Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder»

 

Prisvinnere studieåret 2010–2011

Konkurranserett: Heidi Jorkjend med oppgaven
«Margin Squeeze in the EU»

Konkurranseøkonomi: Jesper Meyer Hatletveit og Ole-Jakob Smørdal Lillestøl med oppgaven
«Mergers in Two-Sided Media Markets: Pricing- and Welfare Implications»

 

Prisvinnere studieåret 2009–2010

Konkurranserett: Silje Bragstad med oppgaven
«Den konkurranserettslige tilnærmingen til minoritetserverv»

Konkurranseøkonomi: Eirik Lothe Hess med oppgaven
«Betalingskortsystem og formidlingsgebyr»

 

Prisvinnere studieåret 2008–2009

Konkurranserett: Ingvild Myrold med oppgaven
«Ekskluderende lojalitetsrabatter og misbrukskriteriet i konkurranseloven»

Konkurranseøkonomi: Karoline Flåten og Ellen M. Burud med oppgaven
«The economic impacts of compatibility standards – The case of Office Open XML»

 

Prisvinnere studieåret 2007–2008

Konkurranserett: Inger Helene Sætre med oppgaven
«Forbudet mot urimelig høye priser i konkurranseloven § 11 bokstav a»

Konkurranseøkonomi: Prisen ble ikke utdelt på grunn av at det bare kom inn én oppgave for vurdering.

 

Prisvinnere studieåret 2006–2007

Konkurranserett: Marianne Nergaard Magnus med oppgaven
«Konkurransemyndighetenes påleggskompetanse etter konkurranseloven og EØS-avtalen»

Konkurranseøkonomi: Bjørn Olav Johansen med oppgaven
«The Effects of Buyer Power on Long-term Welfare»

 

Prisvinnere studieåret 2005–2006

Konkurranserett: Magnus Aarø med oppgaven
«Konkurranserettens doktrine om aksessoriske begrensninger»

Konkurranseøkonomi: Kari Margrethe Fløtre med oppgaven
«Priser og kontrakter fra ulike kraftleverandører»

 

Prisvinnere studieåret 2004–2005

Konkurranserett: Janicke Wiggen med oppgaven
«Skillet mellom teknologioverføring og produktoverdragelse»

Konkurranseøkonomi: Øyvind Thomassen med oppgaven
«An Analysis of Automobile Demand«

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Katrine Amdam
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 22
Epost: kaam@kt.no

 

Marion Stamnes 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no