Ber Tønsberg ta dagligvaregrep

Konkurransetilsynet har sendt påpekning til Tønsberg kommune. Tilsynet mener kommunens regler knyttet til plassering av dagligvareforretninger kan være konkurransebegrensende og gi kundene et dårligere tilbud når de skal handle dagligvarer.

Konkurransetilsynet har blitt gjort oppmerksom på at Tønsberg kommune har bestemmelser i kommuneplanen knyttet til etablering av nye dagligvarebutikker som kan virke konkurransebegrensende. Blant annet skal det i forbindelse med nyetableringer dokumenteres at nye dagligvarebutikker ikke vil ha at kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærområdet.

– Konkurransetilsynet mener Tønsberg kommune med dette skjermer etablerte dagligvarebutikker fra konkurranse og oppfordrer derfor kommunen til å endre bestemmelsen. Det å hindre nye aktører fra å etablere seg er svært uheldig for forbrukerne. Færre valgmuligheter kan føre til dårligere utvalg og høyere priser for dagligvarekundene, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Begrenset tilgang på egnede lokaler er trukket frem som en av de viktigste etableringshindringene i dagligvaremarkedet og Konkurransetilsynet har gjennom flere år jobbet for at kommunene skal bidra til bedre konkurranse.

Konkurransetilsynet kjenner til at flere kommuner har bestemmelser i kommuneplanen som kan være konkurransebegrensende og har tidligere sendt lignende påpekninger til Skien kommune og Stavanger kommune.

– Norske kommuner bør ikke gjøre det enda vanskeligere å etablere nye dagligvarebutikker. Vi håper at Tønsberg og andre kommuner som ser at de har lignende bestemmelser endrer disse reglene. På denne måten kan kommunene bidra til å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet, som i dag preges av få og store aktører, sier jurist i Konkurransetilsynet Lovise Engene.

Kommunene har frist til 16. mars 2022 med å svare Konkurransetilsynet. Tilsynet har ikke mulighet til å tvinge kommunene til å endre praksis, men oppfordrer sterkt alle kommuner til å gjøre konkurransemessige vurderinger når de utarbeider kommuneplan eller behandler søknader fra nye dagligvareaktører. Dersom noen kommuner er usikre på om deres bestemmelser er konkurransebegrensende ønsker tilsynet at de tar kontakt for veiledning.

Konkurransedirektør Tina Søreide.
36393
Jurist Lovise Bøen Engene
Jurist Lovise Bøen Engene

Pressetelefon: 47 66 77 77