Blue Energy får overta St1s ubetjente stasjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt klarsignal for at Blue Energy Holding kan overta aksjene i St1 Norge Automat.

Departementet skriver i en pressemelding at de tillater kjøpet på vilkår.

Konkurransetilsynet stanset i juni 2016 at Blue Energy fikk kjøpe 39 ubemannede St1 – stasjoner. Kjøper ble vurdert til ikke å være tilstrekkelig egnet eller uavhengig til å opprettholde konkurransen i et allerede konsentrert marked.

Departementet skriver i pressemeldingen at: «De to selskapene valgte under departementets klagesaksbehandling å reforhandle avtalen, slik at bindingene ble vesentlig redusert. Departementet har dermed godkjent Blue Energy som kjøper av selskapet St1 Norge Automat AS».

– Konkurransetilsynet tar departementets avgjørelse til etterretning. Bensinmarkedet er et viktig marked for norske forbrukere. Vi har flere ganger de siste årene pekt på utfordringer i bransjen, og det er derfor svært viktig å sørge for at konkurransen ikke blir ytterligere redusert, sier fungerende avdelingsdirektør Eivind Campbell Lillesveen.

I det norske drivstoffmarkedet fungerer ubemannede stasjoner som prispressere.

– Vi vil fortsette å ha fokus på markedet, og følge utviklingen fremover. Særlig ubemannede bensinstasjoner, slike som Blue Energy nå vil overta, har vist seg å være viktige for konkurransen. Vi håper at Blue Energy vil bli en sterk og uavhengig aktør i markedet som kan bidra til å skape økt konkurranse, sier Campbell Lillesveen.

 

Fakta

 

• I forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen mellom ST1 Nordic og Smart Fuel, fant tilsynet at oppkjøpet ville forsterke en allerede vesentlig begrensing av konkurransen i drivstoffmarkedet.

• St1 Nordic fremmet forslag om avhjelpende tiltak der blant annet selskapets eksisterende virksomhet i Norge skulle selges ut til en uavhengig og egnet kjøper, som skulle godkjennes av tilsynet. Tilsynet fattet vedtak på disse vilkår i juli 2015.

• St1 Nordic anmodet 15. februar 2016 om at Blue Energy Holding AS ble godkjent som kjøper av St1-bensinstasjonene.

• Konkurransetilsynet vedtok 23. juni 2016 at Blue Energy ikke var tilstrekkelig uavhengig og egnet til å opprettholde konkurransen i bensinmarkedet.

• St1 og Blue Energy klaget på vedtaket til Nærings- og Fiskeridepartementet i juli 2016.

• Nærings- og Fiskeridepartementet tillater 13. juli Blue Energy som kjøper på vilkår.