Bransjeforeninger har et særskilt ansvar

– Bransjeforeninger må være bevisst sin rolle, og være svært forsiktige med å gi eller legge til rette for at medlemmene deler informasjon som kan svekke konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

I mars i år ga Konkurransetilsynet gebyr til en bransjeforening etter at de kom med prisanbefalinger til sine medlemmer i årene 2006 til 2011. Foreningen har videre distribuert hvilke priser de enkelte leverandørene har tilbudt medlemsbedriftene i foreningen.

Gebyret kommer etter at Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring i bransjeforeningens lokaler og hos noen av medlemsbedriftene i 2011. Etterforskningen, i form av beslagsgjennomgang og forklaringsopptak danner grunnlaget for vedtaket i saken.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for Konkurransetilsynet. Det er viktig å synliggjøre at bransjeforeningene har et særskilt og viktig ansvar i å sørge for etterlevelse av konkurranseloven, sier Christine Meyer.

I saker hvor tilsynet ilegger en bransjeforening et overtredelsesgebyr, skal det ved utmålingen av gebyret tas utgangspunkt i verdien av medlemmenes omsetning knyttet til de varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter i det aktuelle geografiske området.