Forskrift om tildeling av tilskudd for kondemnering av fiskefartøy i 2002

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.04.2002

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 5. april 2002 vedlagt Fiskeridepartementets (FIDs) høringsbrev av 22. mars 2002 vedrørende ovennevnte.