Høring – Forslag om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.04.2002

Konkurransetilsynet viser til brev av 15. mars 2002 fra Arbeids og administrasjonsdepartementet med Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 11. mars 2002 vedlagt departementets høringsnotat «Konkurranseutsetting av kommunal revisjon?».