Høring – rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kundene å bytte bank

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.09.2007

Høringen er knyttet til rapporten «Tiltak og ordninger som kan gi reduserte ulemper for kundene ved bytte av bankforbindelse – bankkontonummerportabilitet».