Høring – forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2007

Konkurransetilsynet mener at systemet for finansiering av Avinors lufthavner bør vurderes på nytt for å dra nytte av økende konkurranse mellom Oslo lufthavn, Gardermoen, Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge.