Høring – rapport fra drosjeutvalget samt utkast til nytt drosjereglement

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.08.2007

Konkurransetilsynet har merknader til det foreslåtte drosjereglementets regulering av køordningssystemet på Gardermoen.

Det ser ut til at det nåværende køordningssystemet, som har bidratt til at kundene har kunnet foreta et reelt valg mellom ulike drosjeselskaper, ikke kan opprettholdes dersom forslaget til drosjereglement vedtas. Etter Konkurransetilsynets oppfatning bør det unngås at drosjereglementet på denne måten bidrar til å begrense konkurransen mellom drosjeselskapene.