V2015-26 – Coop Norge Handel AS – Ica Norge AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, jf. konkurranseloven § 16 annet ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.03.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å fatte vedtak om delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24, hvor Coop Norge Handel AS’ erverv av Ica Norge AS ble tillatt på vilkår.Etter en konkret vurdering har tilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet i vedtakets slutning punkt 3 kan oppheves for enkelte handlinger.