V2015-1 – TeliaSonera AB (publ) – Tele2 Norge AS/Network Norway AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.02.2015

Konkurransetilsynet har vedtatt å tillate foretakssammenslutningen mellom TeliaSonera AB (publ) og Tele2 Norge AS og Network Norway AS på vilkår.