V2000-137 – avslag på søknad fra Tromsø Taxisentral om kompensasjon for lokal drivstoffavgift i Tromsø

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.11.2000

Tromsø Taxisentrals søknad av 30. oktober 2000 om å få en takstøkning på kr 0,75 pr. tur som kompensasjon for den ekstra drivstoffavgiften i Tromsø kommune, avslås.