V2000-133 – til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2000

Konkurransetilsynet har gitt dispensasjon fra konkurranseloven til organisasjoner som har inngått avtaler om vederlag mellom NRK og organisasjoner som representerer kunstnere og rettighetshavere til opphavsrettslig beskyttede verk.

Var dette nyttig?