V2000-133 – til organisasjoner som har inngått avtaler med Norsk rikskringkasting AS (NRK)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1 første ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2000

Konkurransetilsynet har gitt dispensasjon fra konkurranseloven til organisasjoner som har inngått avtaler om vederlag mellom NRK og organisasjoner som representerer kunstnere og rettighetshavere til opphavsrettslig beskyttede verk.