V2000-80 – Det frivillige Skyttervesens avtale med Nammo Raufoss AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.07.2000

Konkurransetilsynet ble anmodet om å gripe inn mot en avtale mellom Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Nammo Raufoss AS (Raufoss) som innebar at en konkurrent ikke fikk selge ammunisjon gjennom DFS. DFS ble funnet å være en viktig distribusjonskanal for ammunisjon. Avtalen mellom DFS og Raufoss var derfor egnet til å begrense konkurransen, i strid med lovens formål om effektiv

utnyttelse av samfunnets ressurser, og tilsynet forbød partene å opprettholde den. DFS ble pålagt å inngå ny leveringsavtale på bestemte vilkår, og å invitere flere aktører i markedet til å inngi tilbud om levering av ammunisjon.