V2000-38 – Norsk Journalistlag – Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.04.2000

Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å utgi veiledende satser for frilansjournalister og inngå rammeavtaler med veiledende satser. Dispensasjonen gis på vilkår om at det skal fremgå av alle avtaler og oversikter at satsene er veiledende. Satsene skal ikke omtales som minstesatser, heller ikke som veiledende minstesatser. Videre skal Norsk Journalistlag løpende sende Konkurransetilsynet forhandlede kontrakter og trykksaker i samsvar med vedtaket. Vedtaket trer i kraft straks, og dispensasjonen gjelder til 4. april 2005.

Konkurransetilsynet viser til Norsk Journalistlags (NJ) brev av 14. februar 2000 med søknad om forlenget dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-4, jf. 3-1.

NJ søker om fornyet dispensasjon for frilansjournalistene i NJ (FNJ) til å utgi veiledende honorarsatser som omfatter både anbefalte og tariffavtalte satser. Det har blant annet vært inngått avtaler med Norske Avisers Landsforening, Ukepressens Arbeidsgiverforening, NRK og TV2 og P4. Av NJs til sammen 7000 medlemmer er om lag 700 medlemmer i FNJ.