V2000-28 – Inngrep mot Nord-Norges Salgslags kobling mellom markedet for ull og markedet for slakt

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.03.2000

Konkurransetilsynet griper inn mot Nord-Norges Salgslag som forbys å pålegge sine medlemmer leveringsplikt av ull. Videre forbys Nord-Norges Salgslag å innføre eller praktisere leveringsvilkår for sine medlemmer som innebærer at prisene medlemmene får for ull gjøres avhengig av om de leveres slakt til Nord-Norges Salgslag, eller omvendt. Bakgrunnen for vedtaket er at Nord-Norges Salgslag gjennom koblingen av de to markedene utnytter sin stilling i markedet for slakt i Nord-Norge til å begrense konkurransen i markedet for ull.

Konkurransetilsynet viser til tilsynets brev av 26. oktober 1999, der tilsynet varslet inngrep mot Nord- Norges Salgslags (NNS) vedtekter som kobler markedet for ull og markedet for slakt sammen. Tilsynet viser videre til Deres brev av 26. november 1999, der De kommenterer tilsynets inngrepsvarsel, samt annen korrespondanse i saken.