V2000-20 – Felleskjøpenes oppkjøp av Stormøllen AS og 50 pst. av Statkorn AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2000

Konkurransetilsynet setter vilkår for at felleskjøpene skal få overta Stormøllen og halve Statkorn. Vilkårene knyttet til Stormøllen innebærer blant annet at Felleskjøpet Øst Vest (FKØV) og Felleskjøpet Trondheim (FKT) må selge ett produksjonsanlegg for kraftfôr hver. Konkurrenter skal ha forkjøpsrett til disse anleggene. Videre påbys FKØV og FKT å selge virksomheter som ellers legges ned, for eksempel produksjonsanlegg, lagre, havner eller butikker. Også her skal konkurrenter ha forkjøpsrett. Endelig er det knyttet vilkår til overtakelsen av aksjene i Statkorn. Disse vilkårene skal gjøre det vanskelig for felleskjøpene å bruke sin posisjon i selskapet til å hindre at det dannes nye kornhandelsselskaper eller på en slik måte at deres konkurrenter i kraftfôrbransjen får forverrede vilkår.

 

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte.