V1999-76 – Søknad fra Super Dekk Service om dispensasjon fra krrl. 3-1

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.10.1999

Super Dekk Service (SDS) søkte om dispensasjon fra forbudet mot pris- og rabattsamarbeid. SDS er en kjede av små og mellomstore forhandlere av dekk, felger og batterier. Kjeden eies av grossisten Nordisk Dekk Import AS og har 116 medlemmer i 16 fylker. Kjeden har som målsetning å bli landsdekkende, men har i dag en beskjeden andel av markedet. SDS søkte om dispensasjon til å kunne fastsette felles priser i et kjederåd som består av representanter fra forhandlerne og NDI. På grunn av kjedens lave markedsandeler fant tilsynet at samarbeidet hadde liten konkurransemessig betydning. Dispensasjon ble derfor gitt.