V1999-53 – Inngrep mot Prior Norges krav om besteforeldreimportert kylling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.08.1999

Konkurransetilsynet har grepet inn mot Prior Norges krav om at slaktekyllinger skal ha basis i besteforeldreimporterte dyr for at Priors slakterier skal ta imot kyllingene. Prior og Priors slakterier er pålagt mottaksplikt fra norske produsenter av slaktekyllinger uavhengig av kyllingenes avlspyramide. Prior er imidlertid gitt anledning til å fastsette forskjellige innkjøpspriser på slaktekyllinger med ulik avlspyramide, forutsatt at prisforskjellen er relatert til dokumenterte kostnadsforskjeller i slakterienes produksjonsprosess.