V1999-50 – Ad. søknad fra Norges Bilbransjeforbund om dispensasjon fra konkurranseloven for bruk av tid og

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.1999

Norges Bilbransjeforbund søkte om dispensasjon for anbefaling og bruk av et tid- og målelistesystem for lakkering av tyngre kjøretøy. Tilsynet har tidligere gitt dispensasjon for et tilsvarende system for lakkering av lettere kjøretøy. Tid- og målelistesystemet ble funnet å være i strid med konkurranseloven. Dispensasjonssøknaden ble avslått fordi de anførte effektivitetsgevinstene som følge av bruken av tidog målelistesystemet ikke ble ansett for å oppveie tapet ved konkurransebegrensningen.