V1999-47 – Dispensasjon for prissamarbeid ved utleie av betalingsterminaler

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.1999

Telenor Mobil AS gis dispensasjon slik at Telenor Mobil AS kan fastsette forhandlernes priser og faktureringsgebyr overfor sluttbruker ved utleie av mobile betalingsterminaler med innebygget GSMkommunikasjonsmodul.