V1999-33 – Oppheving av TONOs dispensasjon og inngrep mot TONOs regelverk

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-9 og 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.06.1999

Konkurransetilsynet har grepet inn mot TONO, andelsselskapet som har enerett i Norge til å kunne gi tillatelse til offentlig fremføring av musikk på rettighetshavernes vegne. TONO kan ikke lenger kreve total og eksklusiv forvaltning av verkene i kontraktene med rettighetshaverne. Organisasjonen blir dessuten pålagt å endre vilkårene for å bli andelseier, slik at flere oppfyller vilkårene.