V1999-31 – Nord-Troms Trafikkskolesenter AS – Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.05.1999

Kjell Solvang Trafikkskole, Skjervøy Trafikkskole, Karlsen Trafikkskole og Henriksen Sjåførskole gis dispensasjon fra konkurranseloven for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring enten dette skjer ved et direkte samarbeid eller gjennom Nord-Troms Trafikkskolesenter AS. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. juni 2004.1.