V1998-114 – Cool Bil & MC-skole og Vefsn trafikkskole – dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.1998

Cool Bil & MC-skole og Vefsn Trafikkskole gis dispensasjon for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring.