V1998-51 – dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf § 3-1 første ledd for Norges Takseringsforbunds etiske regel § 9

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.08.1998

Norges Takseringsforbund gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid til å innta følgende bestemmelser i forbundets etiske regler: «En takstmann kan ikke avtale at honoraret skal være avhengig av takstbeløpet. En takstmann har ikke adgang til å motta noen begunstigelse i tillegg til taksthonoraret». Konkurransetilsynet vurderer det som samfunnsøkonomisk gunstig at NTF’s medlemmer samarbeider om å standardisere tilbud som er med på å redusere forbrukernes usikkerhet med hensyn til takseringstjenestenes kvalitet.