V1998-39 – dispensasjon fra konkurrranseloven § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport av tømmer

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.1998

To transportører av tømmer i Akershus er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at de kan samarbeide om priser på tømmertransport.