V1998-33 – Samarbeid mellom fem selskaper gjennom Interkraft og Interkraft Energi

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak nummer 98/20

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.05.1998

Etter en klage fra Interkraft og en redegjørelse fra Interkraft Energi har det kommet frem nye opplysninger som gjør at Konkurransetilsynet opphever et tidligere vedtak (V98-20) om å oppheve dispensasjon for samarbeid mellom eierverkene bak Interkraft AS. Det nye vedtaket innebærer at den opprinnelige dispensasjonen fortsatt gjelder.