V1998-26 – Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.04.1998

Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd med utviklingen i enkelte prisindekser som skal representere kostnadsutviklingen i næringen. Endringene innebærer en takstøkning på 1,96% i gjennomsnitt.