V2013-11 – Allkopi Service Point AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29, jf. § 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2013

Konkurransetilsynet ilegger Allkopi Service Point AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av 100 % av aksjene i Novum Service Point AS.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.