V2013-5 – Retriever Norge AS – Innholdsutvikling AS – konkurranseloven § 16 jf. 20 – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.2013

Konkurransetilsynet har vedtatt å forby Retriever Norge AS sitt oppkjøp av Innholdsutvikling AS. Årsaken er at oppkjøpet fører til at konkurransen blir vesentlig begrenset i markedet for medieovervåkning som inkluderer overvåkning av papiraviser (såkalte digitale presseklipp). Markedet inkluderer blant annet overvåkning av papiraviser og nettaviser. I dette markedet vil Retriever sitt oppkjøp innebære at tallet på konkurrerende aktører går fra tre til to. Ifølge vedtaket vil det samfunnsøkonomiske tapet, og virkningene overfor kundene oppstå ved at foretakssammenslutningen øker sannsynligheten for at partene vil kunne utnytte markedsmakt. Konsekvensen kan bli økt pris på tjenesten for sluttbruker samt redusert service, kvalitet og innovasjon.