V2012-21 – Nortura SA – konkurranseloven § 6 jf. § 16 – fornyelse av vilkår i vedtak V2007-27

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 6 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.11.2012

Konkurransetilsynet forlenger vilkårene som ble pålagt i vedtak av 2007 for å godkjenne Nortura SA sitt oppkjøp av Hå Rugeri AS.

Etter en ny vurdering av konkurransesituasjonen har Konkurransetilsynet kommet til at markedsforholdene fortsatt er slik at vilkårene er nødvendige for å sikre konkurransen i markedet.

Vilkårene innebærer at eksisterende og eventuelle nye slaktekylling-produsenter får tilgang til daggamle slaktekyllinger på jevngode vilkår. Vedtaket gjelder til 27. november 2017.