V2012-18 – Plantasjen Norge AS – Oddernes Gartneri AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.08.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Plantasjen Norge AS og Oddernes Gartneri AS. Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen vil føre til vesentlig konkurransebegrensning i hagesentermarkedet i Kristiansand-området.