V2012-12 – Lyse Energi AS — Skagerak Fibernett AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 jf. § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2012

Konkurransetilsynet ilegger Lyse Energi AS et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med overtakelse av enekontroll i Skagerak Fibernett AS.Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.