V2012-15 – Veidekke Entreprenør AS – Entreprenør M. Kristiseter AS – Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29, jf. § 19 Gjennomføringsforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2012

Konkurransetilsynet ilegger Veidekke Entreprenør AS et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Entreprenør M. Kristiseter AS.

Tilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.