V2012-8 – Telenor Norge AS – LOS Bynett AS / Bynett Privat AS) – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.03.2012

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at foretakssammenslutningen mellom Telenor Norge AS og LOS Bynett AS og Bynett Privat AS tillates på vilkår.

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen mellom Telenor Norge AS og LOS Bynett AS og Bynett Privat AS vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedene for overføringskapasitet over 8 Mbit/s, og for internettaksess til private, begge markeder geografisk avgrenset til utstrekningen av LOS’ nett i Agderfylkene og i Vestfold.

For å sikre fortsatt konkurranse i disse markedene etter foretakssammenslutningen pålegges Telenor selger et sammenhengende transportnett i Agderfylkene. Telenor pålegges også tilby fremleie av kapasitet som LOS Bynett i dag disponerer i Vestfold. I tillegg pålegges Telenor å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang i form av overføringskapasitet til bedriftskunder innenfor utstrekningen av LOS´ aksessnett.