V2011-16 – Pareto AS – Factor Insurance Group AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.07.2011

Konkurransetilsynet ilegger Pareto AS et overtredelsesgebyr på 350 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd i forbindelse med oppkjøpet av Factor Insurance Group AS.

Konkurransetilsynet vurderer det slik at overtakelse av og oppgjør for aksjer, utøvelse av aksjonærrettigheter, samt markedsføring under Paretos merkenavn er i strid med gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd.

Konkurransetilsynet ser generelt alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet. Den potensielle skaden ved brudd på gjennomføringsforbudet er stor, ettersom en slik overtredelse vil være egnet til å hindre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.