V2009-7 – Taxi Midt-Norge AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.03.2009

Taxi Midt-Norge AS – en fylkesdekkende sentral som organiserer alle drosjeløyvehaverne i Nord-Trøndelag fylke – innga i september 2006 et tilbud på vegne av alle løyvehaverne i en anbudskonkurranse utlyst av Helse Midt-Norge RHF.  Det var ikke noe krav i anbudskonkurransen at en tilbyder måtte kunne betjene en eller flere kommuner på egenhånd. Samtlige sentraler og løyvehavere som oppfylte minstekravene kunne i prinsippet levere inn tilbud på deler av anbudet på egenhånd.

Konkurransetilsynet fant at Taxi Midt-Norges inngivelse av et felles anbud var å anse som et ulovlig anbudssamarbeid. Tilsynet fattet vedtak om å ilegge Taxi Midt-Norge et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på konkurranseloven.