V2008-1 – Bergen Sentrum øre nese hals Øyvind Jensen – Tor W. Søderstrøm spesialist øre nese halssykdommer – vedtak om pålegg om opphør etter konkurranseskadelig samarbeid

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.01.2008

Konkurransetilsynet har pålagt legene Øyvind Jensen og Tor W. Søderstrøm å stanse prissamarbeid i forbindelse med inngivelse av anbud. Legene har i anbudskonkurranser utlyst av Helse Vest fra 2002 innen øre-nese-hals-kirurgi avtalt å inngi like pristilbud.

Samarbeid av denne typen mellom uavhengige foretak i forbindelse med anbudskonkurranser vil som hovedregel være i strid med konkurranseloven så fremt foretakene på egenhånd er i stand til å betjene anbudet helt eller delvis.

Anbudssamarbeid er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven og Konkurransetilsynet vil normalt ilegge overtredelsesgebyr ved slike brudd på loven. Basert på en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet i vedtaket om anbudssamarbeid mellom de to legene i Bergen funnet det tilstrekkelig å reagere med pålegg om opphør av samarbeidet. Det er særlig lagt vekt på at samarbeidet har skjedd helt åpent og at oppdragsgiver således har vært kjent med det.

Økt bevissthetKonkurransetilsynet mener det er behov for å øke bevisstheten om konkurransereglene blant utøvere av frie yrker som advokater, leger og tannleger. Selv om slike aktører opererer sammen i kontorfellesskap eller lignende, vil de normalt bli ansett som uavhengige foretak.