V2001-74 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.08.2001

Konkurransetilsynet har foretatt en oppjustering av maksimalprisene med 6 prosent. Prisøkningen er foretatt på bakgrunn av lønnsøkninger og øvrige kostnadsøkninger i næringen, samt prisutviklingen i de områder som er unntatt maksimalprisreguleringen.