V2001-64 – Norges Landbrukshøgskole og Matforsk for samarbeid gjennom Matalliansen

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2001

Norges Landbrukshøgskole og Matforsk har med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 c) fått dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3 for å samarbeide gjennom Matalliansen. Formålet med samarbeidet er at partene ønsker å koordinere sine samlede ressurser innen næringsmiddelområdet for å kunne bidra til en konkurransedyktig norsk næringsmiddelindustri. Kjøperne av næringsmiddelforskning stiller seg positive til samarbeidet i Matalliansen og mener det er behov for åsamle næringsmiddelforskningen i større miljøer. Konkurransetilsynet legger til grunn at samarbeidetgjennom Matalliansen har begrenset konkurransemessig betydning. Dispensasjonen omfatter fastsettelse av priser og andre vilkår i forbindelse med tilbud og anbud. Videre innebærer dispensasjonen at partene kan samarbeide om å dele sine aktiviteter i Matalliansen inn i innsatsområder og utpeke ansvarlige kontraktsparter for de respektive innsatsområdene. Vedtaket gjelder frem til 1. juli 2006.