V2001-47 – Kristiansand Trafikkskole AS, Anders Emil Holm Trafikkskole og Stein A. Isaksen Trafikkskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.05.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b har Konkurransetilsynet gitt Kristiansand Trafikkskole AS, Anders Emil Holm Trafikkskole og Stein A. Isaksen Trafikkskole dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring. Konkurransetilsynet har bl.a. lagt vekt på at samarbeidet innebærer effektiseringsgevinster. Vedtaket gjelder til 1. juni 2006.