V2001-45 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.04.2001

Tromsø Taxisentrals søknad om å få ta gebyr for bruk av kredittkort som betalingsmiddel er avslått.