V2001-26 – Simo Invest AS’ erverv av Brio Barnvagnar AB – vedtak om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2001

Fusjonen mellom Simo Invest AS og Brio Barnevagnar AB tillates på vilkår.