V2003-48 – Finansnæringens Hovedorganisasjon – inngrep mot begrensinger i tilgangen til system for dataassistert skadebesiktigelse (DBS)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.07.2003

Konkurransetilsynet har i varslet inngripen etter konkurranseloven § 3-10 mot begrensninger i tilgangen til Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) system for dataassistert bilskadebesiktigelse (DBS) samt i adgangen til å opptre på en oversikt over takstmenn som distribueres til forsikringsselskapene.

Frittstående takstmenn uten tilknytning til FNH står i prinsippet fritt til å konkurrere med FNHtilknyttede takstmenn om oppdrag.F orsikringsselskapene har imidlertid til nå automatisk godkjent takstmenn med FNH-tilknytning, noe som gir tilknyttede takstmenn et vesentlig konkurransefortrinn. Videre er det god grunn til å anta at forsikringsselskaper som er representert i -Konsulentteknisk utvalg- vil foretrekke å benytte tilknyttede takstmenn som er godkjent av utvalget. Det kreves derfor trolig betydelige markedsføringskostnader eller personlige relasjoner for at utenforstående takstmenn kan oppnå avtale om begrenset tilgang med et forsikringsselskap.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-10, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

FNH påbys å la takstmenn operere i FNHs dataassisterte besiktigelsessystem på like betingelser og med like tilgangsrettigheter. Dette er ikke til hinder for at FNH stiller generelle minimumskrav til kompetanse som betingelse for tilknytning. FNH påbys å ta med alle tilknyttede takstmenn på lister og oversikter over takstmenn som distribueres til forsikringsselskapene. Takstmennene skal selv kunne angi hvilke geografiske områder de opererer i.