V2003-53 – Kolo Veidekke AS og Litra Grus AS – Vedtak om inngrep mot bedriftserverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.08.2003

Konkurransetilsynet finner at sammenslåingen mellom Kolo Veidekkes virksomhet i Mjøsområdet og Litra Grus vil medføre en vesentlig begrensning av konkurransen lokalt og regionalt i markedene for pukk og grus i Lillehammer- og i Mjøs-området, og i markedet for asfaltvirksomhet i Mjøs-området. Effektivitetsgevinstene ved ervervet er ikke tilstrekkelige til å oppveie det samfunnsøkonomiske tapet som følger av konkurransebegrensingen.

Konkurransetilsynet tillater sammenslåingen mellom Litra Grus AS og Kolo Veidekke AS- virksomhet i Mjøs-området på følgende vilkår:

Litra Grus AS selger sine eierandeler i Moelven Grus AS til en uavhengig kjøper.

Kolo Veidekke AS og Litra Grus AS plikter å selge pukk og grus til

asfaltprodusenter som konkurrerer med Kolo Veidekke AS på asfaltmarkedet i

Mjøs-området på vanlige ikke-diskriminerende vilkår.

Kolo Veidekke AS og Litra Grus AS plikter å la asfaltprodusenter som konkurrerer

med Kolo Veidekke AS på vanlige og ikke-diskriminerende vilkår stille opp egne

mobile asfaltverk i uttak i Mjøs-området som eies eller kontrolleres av partene.