V2003-42 – Norwegian – vedtak om meldeplikt av datamateriale på rutenivå

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.05.2003

I brev av 23. oktober 2002 ba Konkurransetilsynet om informasjon fra Norwegian Air Shuttle AS. Gjennom en etterfølgende periode med korrespondanse, har det avtegnet seg et bilde av hva tilsynet kan få oversendt fra Norwegian på jevnlig basis. På bakgrunn av dette har det følgende vedtaket blitt utformet:

Norwegian pålegges meldeplikt til Konkurransetilsynet i henhold til liste (se vedlegg)

Oversendelse av data (se vedlegg)