V2007-23 – Sulland Holding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.10.2007

Sulland Holding AS ilegges et overtredelsesgebyr på 75 000 – syttifem tusen – kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Pedersens Auto AS og erverv av 90 prosent av aksjene i Bodø Bil AS.